Munkajog

Munkaszerződések készítése, felülvizsgálata, munkaviszony megszüntető jognyilatkozatok (felmondás, azonnali hatályú felmondás) megítélése, elkészítése, munkáltatói intézkedések, belső szabályzatok szerkesztése, perbeli jogi képviselet ellátása munkajogi jogvitában, jogi tanácsadás

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, üzletrész adásvételi szerződések szerkesztése, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával, felszámolásával kapcsolatos ügyintézés

Adásvétel, ajándékozás

Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek az okiratszerkesztéstől az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Back to Top